Terms & Conditions

Όροι & Προϋποθέσεις Αγορών

1.1. Αποδοχή όρων

Το Ηλεκτρονικό e-shop της RIGAS CENTER παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους εξής Όρους Χρήσης:

Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο e-shop της RIGAS CENTER.

Ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop της RIGAS CENTER. Το e-shop της RIGAS CENTER διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των Όρων Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του. Πελάτες του e-shop γίνονται όσοι εγγράφονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας και μόνον εφόσον έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Έτσι, εφόσον ο επισκέπτης αποδεχτεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας κατά την εγγραφή του, συνάμα δηλώνει υπεύθυνα ότι κατά τη στιγμή της εγγραφής του έχει ήδη συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

1.2. Περιγραφή της υπηρεσίας Το e-shop της RIGAS CENTER, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοτελές, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο e-shop, είτε με εγγραφή είτε όχι ( Στην δέυτερη περίπτωση θα συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία για να εξυπηρετηθεί ) . Ο Πελάτης εγγράφεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη (username) και Κωδικός Πελάτη (password) που έχει δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

•Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του. Υπάρχει ένα καλάθι αγορών στο e-shop της RIGAS CENTER. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει προϊόντα, για τα οποία ανά πάσα στιγμή (δίνοντας το username και το password) είναι δυνατή η επισκόπηση, ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) των περιεχομένων τους.

•Να δει τις παραγγελίες που έχει τοποθετήσει στο κατάστημα του e-shop της RIGAS CENTER.

•παλιές παραγγελίες με προϊόντα που ανήκουν στο κατάστημα του e-shop.

•Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει ανάλογα με τις μεθόδους πληρωμής που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.

•Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του όπως αυτά παρατίθενται λεπτομερώς στη παράγραφο 1.3.α.

1.3.Προσωπικά Δεδομένα Πελάτη

Για να προβαλετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων κάνετε κλικ εδώ.

1.4. Cookies

Για να ενημερωθείτε για την πολιτική των Cookies ανατρέξτε στην σελίδα μας εδώ.

1.5. Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης του e-shop της RIGAS CENTER, υποχρεούται:

1.5.α. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του e-shop για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της RIGAS CENTER, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

1.5.β. Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.

1.5.γ. Να ΤΗΡΕΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ e-shop της RIGAS CENTER ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΟΥ.

1.5.δ. Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης.

1.5.ε. Να ενημερώνει τα Στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, η RIGAS CENTER, έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό Πελάτη.

1.5.στ. Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες της RIGAS CENTER. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ την RIGAS CENTER μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@RIGAS CENTER.gr, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του.

1.5.ζ. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος του κάθε συνόδου (session).

1.5.η. Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο κατάστημα του e-shop της RIGAS CENTER. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον πελάτη, μετά την έκδοση του νόμιμου παραστατικού από την εταιρεία μας, αλλαγή των στοιχείων τιμολόγησης (που αρχικά ζήτησε κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής του παραγγελίας), τότε ο πελάτης θα επιβαρύνεται με έξοδα διαδικασιών επανέκδοσης νέων διορθωτικών παραστατικών των οποίων το κόστος ανέρχεται από 5,00 € το ελάχιστο έως 10,00 € το μέγιστο ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας και το πλήθος των προϊόντων.

1.5.θ. Όσον αφορά στη χρήση ασύρματων δικτυακών προϊόντων και ραδιοεξοπλισμού, ο τελικός χρήστης, οφείλει να ρυθμίζει και χρησιμοποιεί τα προϊόντα βάσει των όσων προβλέπει η ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα το Π.Δ. 98/2017. Η RIGAS CENTER, ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε παράβαση της νομοθεσίας γίνει από τελικό χρήστη τέτοιου εξοπλισμού.

1.6. Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, στο παρόν, αναγραφόμενους όρους χρήσης και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το e-shop της RIGAS CENTER δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο Πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας. 1.7.

Σημαντικές Πληροφορίες

1.7.α. Οι εικόνες των προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτό τον ιστότοπο, ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές, επιπλέον η εταιρεία ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιου είδους αλλαγές, τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίηση τους. Η RIGAS CENTER μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας ακόμα και αυτά της εικόνας προϊόντος, της διαθεσιμότητας προϊόντος, της περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων ή ακόμα και της τιμής αυτών.

1.7.β. Στις τιμές των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνεται κόστος τεχνικής υποστήριξης – εγκατάστασης τους και ως εκ τούτου ο αγοραστής για πιθανές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που χρειάζεται θα πρέπει να επιλέξει την αγορά πακέτου υπηρεσιών που συνοδεύει το αντίστοιχο προϊόν.

1.7.γ. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας ισχύουν για το υπάρχον στοκ της εταιρείας κατά τη στιγμή που τοποθετείται η ηλεκτρονική παραγγελία.

1.8. Πολιτική επιστροφών – Εγγυήσεις

• Προϊόντα που έχουν αγοραστεί από την εταιρεία μας και δεν είναι ελαττωματικά, δεν επιστρέφονται. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η εγγύηση δεν καλύπτεται απευθείας από την RIGAS CENTER (Ρήγας Κωσταντίνος & ΣΙΑ Ε.Ε ) και θα αποσταλλεί απο εμάς στην επίσημη αντιπροσωπεία. Το παραπάνω σημαίνει ότι τα έξοδα μεταφοράς (αποστολής) του ελαττωματικού προϊόντος από και προς την εταιρεία μας βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

• Τα ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από την ειδική φόρμα RMA την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας καθώς και από το σχετικό παραστατικό (δελτίο αποστολής) εάν έχουν αγοραστεί με τιμολόγιο. Σε διαφορετική περίπτωση η επιστροφή δεν θα γίνεται αποδεκτή. Επιπλέον, θα πρέπει να επιστρέφονται εάν είναι δυνατό στην αρχική τους συσκευασία και με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά, τροφοδοτικό, καλώδια, και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για τον ορθό τεχνικό έλεγχο του προϊόντος. Εάν η διαδικασία συλλογής των προαναφερθέντων διαρκέσει πέραν των 10 ημερών χωρίς να ολοκληρωθεί με υπαιτιότητα του πελάτη, το δέμα θα επιστρέφεται στον πελάτη με δική του χρέωση μεταφορικών χωρίς να έχει ελεγχθεί.

• Η Ειδική φόρμα RMA θα πρέπει να συμπληρώνεται με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και επ’ αυτής θα πρέπει με σαφήνεια και με αναλυτική περιγραφή να δηλώνεται το τεχνικό πρόβλημα – τύπος βλάβης της συσκευής. Το τμήμα RMA της εταιρείας μας θα ελέγχει τις συσκευές μόνο για το δηλωθέν (επί της φόρμας RMA) τεχνικό πρόβλημα. Η φόρμα RMA, θα γίνεται αποδεκτή μόνο εφόσον φέρει υπογραφή.

• Η διάρκεια του τεχνικού ελέγχου των προϊόντων από το τεχνικό μας τμήμα διαρκεί σε τυπικές περιπτώσεις από 24 έως 72 ώρες ανάλογα με το φόρτο εργασίας του τεχνικού τμήματος αλλά και ανάλογα με τον τύπο της υπό έλεγχο βλάβης που έχει δηλωθεί από τον πελάτη, μιας και ανάλογα με τον τύπο δυσλειτουργίας, ενδέχεται τα παραπάνω ενδεικτικά διαστήματα να μην επαρκούν για τη διάγνωση του προβλήματος.

• Προϊόντα που έχουν υποστεί εξωτερικές ζημιές (σπασίματα κλπ) δεν μπορούν να επιστραφούν ακόμη και αν είναι ελαττωματικά καθότι, λόγω φυσικών φθορών – κακής χρήσης από το χρήστη έχει παύσει η ισχύς της εγγυήσεως τους. Ευθύνη για τυχόν φυσικές φθορές ή ζημιές που υποστεί το προϊόν κατά την αποστολή του προς τεχνικό έλεγχο στην εταιρεία μας, οι οποίες οφείλονται σε ελλιπή ή μη προσεκτική συσκευασία του, έχει αποκλειστικά και μόνο ο πελάτης.

• Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει επιστραφεί ως ελαττωματικό αλλά παρά ταύτα μετά τον τεχνικό έλεγχο από τον οποίο θα περάσει το προϊόν διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά, ο πελάτης καλείται να πληρώσει την αξία του τεχνικού ελέγχου η οποία είναι 15€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

• Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας RMA ο πελάτης αρνείται να συνεργαστεί με το τμήμα Service της εταιρείας μας ή αρνείται να παραλάβει το/τα προϊόν(τα) που έστειλε προς τεχνικό έλεγχο, για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, τότε η εταιρεία μας θα εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για το προϊόν μειωμένης αξίας (σε σχέση με την αρχική τιμή αγοράς) κατά ποσό ανάλογο των φθορών και της «ηλικίας» του προϊόντος αλλά και της γενικότερης του κατάστασης. Στη συνέχεια, θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας για τον τεχνικό έλεγχο. Τέλος, εάν μετά τα παραπάνω, προκύπτει οικονομική διαφορά, ποσό δηλαδή που απομένει να επιστραφεί στον πελάτη, εφόσον ο πελάτης δεν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό για πίστωση του ποσού αυτού, το υπόλοιπο θα παραμένει στην καρτέλα του έως ότου το διεκδικήσει.

• Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της RIGAS CENTER καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας της οποίας το διάστημα είναι ίσο με αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής του προϊόντος και οι όροι ισχύος της εγγύησης είναι αυτοί που επίσης ο κατασκευαστής ορίζει. Ο χρόνος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών από την εταιρεία μας προς τους εκάστοτε πελάτες μας και στα οποία αναγράφονται πάντα τα Serial Number των προϊόντων.

• Ο αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για τα διαστήματα των παρεχόμενων εγγυήσεων είτε στην επιμέρους σελίδα του κάθε προϊόντος στο σχετικό πίνακα εγγυήσεων, είτε τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της εταιρείας μας, αναφέροντας μάρκα και μοντέλο προϊόντος.

1.9. Κόστος αποστολής ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΜΑ (ΒΑΡΟΣ – 2KG)

* ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 3€

* ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6€

Για τον υπολογισμό του βάρους μιας παραγγελίας προσμετράται και ο όγκος των επιλεγμένων προϊόντων

1.9.α. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες courier είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ και οι ACS COURIER.

1.9.β. Κατόπιν κατάλληλης συνεννόησης υπάρχει δυνατότητα αποστολής εμπορευμάτων με οποιονδήποτε μεταφορέα επιλογής του πελάτη.

1.9.γ. Υποστηρίζεται επίσης υπηρεσία αυθημερόν παράδοσης με αυτοκίνητα της εταιρείας μας (εντός Αττικής) για την οποία πλήρεις όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

1.9.δ.Για αγορές άνω των 600€ ευρώ τα έξοδα αποστολής εντός Αττικής είναι δωρεάν. Η συγκεκριμένη προσφορά δεν χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλες προσφορές ή με τις ισχύουσες πολιτικές συνεργασίας μεταπωλητών που υιοθετεί η εταιρεία RIGAS CENTER ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1.10.

Διεκπεραίωση παραγγελιών

1.10.α. Οι αποστολές όλων των παραγγελιών γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 15:30 και το Σάββατο στις 12:00 εκτός αργιών. Οποιαδήποτε παραγγελία τοποθετηθεί μετά την ώρα αποστολής που αναγράφεται παραπάνω θα εκτελείται την επομένη εργάσιμη με δεδομένη την διαθεσιμότητα των προϊόντων.

1.10.β. Για οποιαδήποτε παραγγελία έχει οριστεί ως τρόπος πληρωμής η «τραπεζική κατάθεση» θα πρέπει η τελευταία να έχει εκτελεσθεί το αργότερο έως τις 15:15 από Δευτέρα έως Παρασκευή και το αργότερο έως 11:30 το Σάββατο. Επιπλέον, μετά την εκτέλεση της μεταφοράς, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει για την εκτέλεση της μεταφοράς του ποσού είτε τηλεφωνικά είτε με mail είτε με FAX. Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός (ή οι αριθμοί σε περίπτωση πολλαπλών παραγγελιών) της ηλεκτρονικής παραγγελίας που τοποθέτησε ο πελάτης.

1.10.γ. Δεδομένου ότι η εταιρεία ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε.– RIGAS CENTER δε δεσμεύει προϊόντα για ανεξόφλητες ηλεκτρονικές παραγγελίες στις οποίες ως τρόπος πληρωμής έχει επιλεγεί η «Τραπεζική Κατάθεση», διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς ακύρωσης σε περίπτωση που δεν ενημερωθεί από τον πελάτη για την εκτέλεση της τραπεζικής κατάθεσης εντός διαστήματος 24 ωρών από την υποβολή της παραγγελίας.

1.10.δ. Για οποιαδήποτε παραγγελία τοποθετείται με τρόπο πληρωμής «Πιστωτική Κάρτα» η εκτέλεση – αποστολή της, θα πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων του καρτούχου με τα στοιχεία του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που έχει τοποθετήσει την παραγγελία. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα απατηλών συναλλαγών της τράπεζας Eurobank για την ασφάλεια και την διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων του πελάτη. Ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες. Σε περίπτωση που διαθέτετε κωδικό 3D Secure και η συναλλαγή χαρακτηριστεί Fully Authenticated η παραπάνω διαδικασία παραλείπεται.

1.10.ε. Στις διατραπεζικές συναλλαγές (κατάθεση σε κάποιον από τους λογαριασμούς μας από διαφορετική τράπεζα) τα έξοδα βαραίνουν των εντολέα εξολοκλήρου.

Η παραγγελία θα εκτελείται την ημέρα που εμφανίζονται τα χρήματα σε κάποιον από τους λογαριασμούς Τραπέζης της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που ο πελάτης κατά τη διατραπεζική συναλλαγή χρεώσει την εταιρεία μας με έξοδα τραπέζης, αυτόματα αποδέχεται το ότι τα έξοδα αυτά θα μετακυληθούν και πάλι σε αυτόν πλέον ΦΠΑ 24% μέσω νομίμου παραστατικού που θα εκδοθεί. 1.10.στ.

Προσοχή! Βάσει της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας (Νόμος 4172 /2013 άρθρο 23) παραγγελίες που θα εκτελεστούν με παραστατικά τελικής αξίας 500€ και άνω, θα πρέπει να εξοφλούνται είτε με τραπεζική κατάθεση σε κάποιον από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς είτε με πιστωτική – χρεωστική κάρτα.

1.10.ζ. Οι συντελεστές ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), τις οποίες παραθέτουμε στη συνέχεια.

Συνοπτικά και για άμεση κατανόηση των μελών μας σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1) Για τα νησιά Λέσβος, Λέρος, Χίος, Κως, Σάμος ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), δηλαδή ο κανονικός συντελεστής 24% γίνεται 17% εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. Ως εκ τούτου οι ιδιώτες (μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα) υπάγονται στον κανονικό Φ.Π.Α.

2) Σε περίπτωση τιμολόγησης απομακρυσμένης παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία μας γνωρίζουμε στους καταναλωτές ότι τιμολογείται με κανονικό Φ.Π.Α. 24% ανεξαρτήτου περιοχής βάσει διατάξεων του κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) καθώς η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία μας απομακρυσμένα. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και το κόστος μεταφορικών το οποίο πιθανά τιμολογείται επάνω στα παραστατικά πωλήσεων.

1.11. Αποστολές Προϊόντων Κάθε παραγγελία εκτελείται μετά από τηλεφωνική επιβεβαίωση (εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για λόγους προστασίας των συμφερόντων του πελάτη ή σε περίπτωση λάθους κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας) και δεδομένης της διαθεσιμότητας των προϊόντων στο χρονικό διάστημα που περιγράφεται στην παράγραφο 1.10.α. Από την στιγμή που η συνεργαζόμενη εταιρεία courier παραλαμβάνει κάθε πακέτο η RIGAS CENTER δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να λάβουν χώρα μέχρι την παράδοση του πακέτου στον τελικό παραλήπτη (Απεργίες, ανωτέρα βία κλπ). Ο αριθμός αποστολής που αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό της συνεργαζόμενης εταιρείας courier γίνεται γνωστός στον πελάτη (μέσω email ή SMS) λίγες ώρες μετά την παραλαβή του πακέτου από τον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας courier πράγμα που αποδεικνύει την έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας από μέρους μας. Για τους παραπάνω λόγους, η RIGAS CENTER δεσμεύεται αποκλειστικά και μόνο για την έγκαιρη αποστολή των δεμάτων και όχι για τον τελικό χρόνο παράδοσης του πακέτου από την εκάστοτε εταιρεία courier.

Τέλος, τα εμπορεύματα μετά την αποστολή τους από την εταιρεία μας, ταξιδεύουν αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του πελάτη. Το παραπάνω σημαίνει ότι ο πελάτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλαμβάνει δέμα από τη μεταφορική το οποίο έχει εμφανείς εξωτερικές φθορές λόγω της μεταφοράς.

1.12. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

(1) Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994. Οδηγίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης Δικαίωμα υπαναχώρησης άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων (κατ’ άρθρο 4 § 9 ν. 2251/1994). Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία :Με συστημένη επιστολή προς τη «ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» που εδρεύει στην Νέα Μάκρη Λ. Μαραθώνος 21 Τ.Κ. 19005 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@RIGAS CENTER.gr. Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στη διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 21 Νέα Μάκρη Αττικής. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη εταιρεία μας στα τηλέφωνα 2731023800 – 2731023800.

(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται: – Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της RIGAS CENTER (ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση. – Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή. (3) Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη RIGAS CENTER (ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε), ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από τη RIGAS CENTER (ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει καταβάλει το τίμημα με αντικαταβολή, τότε η RIGAS CENTER (ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η RIGAS CENTER (ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής ή αποζημίωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη καθώς επίσης και το πιθανό κόστος επαναποθήκευσης (ήτοι το 10% της τελικής αξίας του προϊόντος κατά την ημέρα της αρχικής τιμολόγησης με ελάχιστο τέλος επαναποθήκευσης τα 5,00 €, η αξία θα αποδεικνύεται βάσει του σχετικού παραστατικού) το οποίο θα αφαιρείται από όλες τις επιστροφές προς επιστροφή χρημάτων. Η RIGAS CENTER (ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με φθορά ή βλάβη του προϊόντος). (4) Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός του νόμιμου χρόνου και να επιστρέψει το προϊόν και ενώπιον του φυσικού καταστήματος της RIGAS CENTER (ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) Προσοχή! Οι διατάξεις περί συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής καταβάλλει ποσό μικρότερο των 30 ευρώ (άρθρο 3α, παρ. 4, ν.2251/1994).

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ
X