Warranty

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

   Η εγγύηση των εμπορευμάτων ισχύει εντός της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που προκύψει κόστος μεταφορικών από και προς στην εταιρεία μας τότε αυτά επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη.  

• Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται κανονικά στην αρχική τους συσκευασία για να μην παθαίνουν φθορές κατά την μεταφορά. (Αν δεν υπάρχει η αρχική συσκευασία τότε η αυτοσχέδια συσκευασία θα πρέπει να είναι σωστά κατασκευασμένη έτσι ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές κατά την μεταφορά).
• Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται με τα απαραίτητα για την λειτουργία τους παρελκόμενά τους
* Τροφοδοσίες
* Κεραίες (Εάν υπάρχουν)
* Καπάκια (που έχουν πιθανά s/n) (φυσικά το s/n που αναγράφεται στο καπάκι θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτό της συσκευής)

Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είναι απαραίτητο και δεν έχει αποσταλεί τότε η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου δεν θα προχωρά μέχρις ότου το τεχνικό μας τμήμα παραλάβει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

• Τα προϊόντα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και πάντα από την ειδική φόρμα RMA την οποία μπορείτε να βρείτε παρακάτω στην ιστοσελίδα μας. Σε διαφορετική περίπτωση τα προϊόντα δεν θα ελέγχονται μέχρις ότου αποσταλεί η σχετική αναφορά βλάβης με fax ή e-mail.
• Η διάρκεια του τεχνικού ελέγχου των προϊόντων από το τεχνικό μας τμήμα διαρκεί από 24 έως 72 ώρες ανάλογα με το φόρτο εργασίας του τεχνικού τμήματος αλλά και ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για να ελεγχθεί πλήρως το προϊόν (τύπος δυσλειτουργίας κλπ).
• Προϊόντα που έχουν αγοραστεί με τιμολόγιο θα πρέπει να εισέρχονται στην εταιρεία μας συνοδευόμενα  από  σχετικό παραστατικό (Δελτίο αποστολής). Εάν κάποιος από τους πελάτες μας δεν διαθέτει σχετικό παραστατικό ενώ έχει αγοράσει το προϊόν με τιμολόγιο τότε και μόνο τότε θα αποστέλλει το προϊόν κατόπιν συνεννοήσεως με κάποιον από τους εκπροσώπους της εταιρείας μας. Σε περίπτωση όπου η παραπάνω διαδικασία διαρκέσει πέραν των 10 ημερών χωρίς να ολοκληρωθεί με υπαιτιότητα του πελάτη, το δέμα θα επιστρέφεται στον πελάτη με δική του χρέωση μεταφορικών χωρίς να έχει ελεγχθεί.
• Οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι γίνονται με βάση τις επίσημες τεχνικές οδηγίες ελέγχου των ελαττωματικών συσκευών που προβλέπονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή.
• Προϊόντα τα οποία έχουν φυσικές φθορές (Physical Damage) ή έχουν υποστεί Overvoltage (υπέρταση, στατικός ηλεκτρισμός, ελλιπής γείωση κλπ) δεν καλύπτονται από εγγύηση με βάση τους κανόνες εγγύησης των κατασκευαστών μιας και η τελευταία ακυρώνεται. 

Για εσάς, που είστε βέβαιοι ότι το προϊόν που έχετε αγοράσει είναι ελαττωματικό και επιθυμείτε να το αντικαταστήσετε άμεσα με νέο, η εταιρεία μας πρωτοπορώντας και πάλι καθιερώνει την υπηρεσία FAST RMA RESOLVE AND REFUND. Με αυτό τον τρόπο, και παρόλο που το τμήμα RMA μας είναι από τα ταχύτερα σε εξυπηρέτηση στην Ελλάδα, μπορείτε να εξυπηρετήσετε τις RMA ανάγκες σας ακόμα πιο γρήγορα!
Αναλυτικά η υπηρεσία προσφέρει τα εξής:
Αγοράζετε μια νέα πανομοιότυπη συσκευή με την ελαττωματική συσκευή. Στη συνέχεια, αποστέλλετε στην εταιρεία μας την συσκευή που θεωρείτε ελαττωματική προς έλεγχο από το τεχνικό μας τμήμα. Η διαδικασία είναι πανομοιότυπη με την κλασική διαδικασία RMA που περιγράφεται παραπάνω με τη διαφορά ότι αντί για την απλή φόρμα RMA, συμπληρώνετε τη φόρμα FAST RMA RESOLVE AND REFUND. Μετά τον τεχνικό έλεγχο που θα ακολουθήσει από το τεχνικό μας τμήμα:
• Σε περίπτωση που η συσκευή που αποστείλατε είναι πράγματι ελαττωματική, εκδίδουμε πιστωτικό τιμολόγιο για τη συσκευή και πιστώνουμε άμεσα, στον τραπεζικό λογαριασμό που μας έχετε δηλώσει στη φόρμα το ποσό του πιστωτικού.
• Σε περίπτωση όμως που η συσκευή αποδειχτεί ότι δεν έχει ελάττωμα, τότε σας επιστρέφουμε πίσω τη συσκευή που μας αποστείλατε ως ελαττωματική χωρίς να ακολουθήσει οποιαδήποτε πίστωση σας.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει επιστραφεί ως ελαττωματικό αλλά παρά ταύτα μετά τον τεχνικό έλεγχο από τον οποίο θα περάσει το προϊόν διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά, ο πελάτης καλείται να πληρώσει την αξία του τεχνικού ελέγχου η οποία είναι 15€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας RMA ο πελάτης αρνείται να συνεργαστεί με το τμήμα service της εταιρείας μας ή αρνείται να παραλάβει το/τα προϊόν(τα) που έστειλε προς τεχνικό έλεγχο, για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, τότε η εταιρεία μας θα εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για το προϊόν μειωμένης αξίας (σε σχέση με την αρχική τιμή αγοράς) κατά ποσό ανάλογο των φθορών και της «ηλικίας» του προϊόντος αλλά και της γενικότερης του κατάστασης. Στη συνέχεια, θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας για τον τεχνικό έλεγχο. Τέλος, εάν μετά τα παραπάνω, προκύπτει οικονομική διαφορά, ποσό δηλαδή που απομένει να επιστραφεί στον πελάτη, εάν ο πελάτης δεν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό για πίστωση του ποσού αυτού, το υπόλοιπο θα παραμένει στην καρτέλα του έως ότου το διεκδικήσει.

Υποβολή της φόρμας RMA μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο email: rma@rigascenter.gr

Συνημμένα:

ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΟΡΜΑ FAST RMA RESOLVE AND REFUND

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Rigas Center καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας της οποίας το διάστημα είναι ίσο με αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής του προϊόντος και οι όροι ισχύος της εγγύησης είναι αυτοί που επίσης ο κατασκευαστής ορίζει. Ο χρόνος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών από την εταιρεία μας προς τους εκάστοτε πελάτες μας και στα οποία αναγράφονται πάντα, τα serial number των προϊόντων.
Οι εγγυήσεις των προϊόντων δεν καλύπτονται απευθείας από την Rigas Center ( ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ) και η εγγύηση θα καλυφθεί απο την υπεύθυνη εταιρία εισαγωγέα ή επισκευαστικό κέντρο , στο οποίο θα σταλεί το προιόν απο εμάς. Το παραπάνω σημαίνει ότι ελαττωματικά προϊόντα τα οποία επιστρέφονται προς τεχνικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη δυσλειτουργία διακινούνται προς και από την εταιρεία μας με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.
Ο αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για τα διαστήματα των παρεχόμενων εγγυήσεων είτε στην επιμέρους σελίδα του κάθε προϊόντος στο σχετικό πίνακα εγγυήσεων, είτε τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της εταιρείας αναφέροντας μάρκα και μοντέλο προϊόντος. Ειδικότερα για τις εγγυήσεις των προϊόντων προβλέπονται βάσει του ελληνικού νόμου τα ακόλουθα:

N. 3043-2002

Και συγκεκριμένα για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής προβλέπονται τα ακόλουθα:

«Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.»

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ
X